Sakletarcupen -22

Airedaleterrier i uppletanderutan
 
 
Inbjudan till: Sakletningscup 2022
- Som egentligen handlar om träningsträffar i distriktet där alla förare får hjälpa sin hund utifrån den nivå ekipaget har.
- Det ska vara gratis men för att en klubb ska komma och träna får de ansvara vid ett annat tillfälle en gång /år. 
- Ansvarig klubb ordnar ruta, lottar startordning, uppletarsaker, fika och tar tid på de ekipage som vill delta i tävlingsdelen.
- Helgdag eller vardagkväll efter 18.00. Kan tävla själv om det finns tid och funktionärer är tillräckligt många.
- Publik får absolut delta men kan få köpa fika om det finns möjlighet.
- Träning 1: Föraren får veta var saker ligger och träna utifrån sin nivå. Maxtid 5 minuter.
- Träning 2: Träna som om det vore tävling. Maxtid 5 minuter.
- Tävling i distriktet: Snabbaste hunden två gånger räknas ut vid årets slut. Får äran och någon liten present.
Huvudansvar Carola Machl (073-6231866) Västerås BK som stöttar ansvarig klubb. Varje klubb har en ansvarig (hos oss Annica Russing 070-254 88 55) som skickar de som ska deltaga till arrangerande klubb.
Övriga klubbar i distriktet som tar ansvar för ett tillfälle bokar månad med Carola M före cupen börjar i april.
Mars- Västerås BK 26/3 kl 9.30. Carola tar emot anmälningar från ansvariga i distriktets klubbar
April –
Maj –
Juni –
Augusti –
September – Surahammars BHK
Oktober – Skultuna 23/10. anmälan till Annica Russing 070-254 88 55 senast 20/10
November - Köping, söndag 6/11 kl 10.00 (Kontaktperson Annica Russing 070-254 88 55)