Policy för hållbarhet

 HÅLLBARHET enl SBK Verksamhetsplan

Inriktning

Vi ska aktivt ta ansvar för hållbarhet ur ett socialt-, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa tre områden ska verka tillsammans och skapa hållbarhet i ett större sammanhang.

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen attityd.

Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar av vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra resurser och verkar för god resurshållning.

Kontaktperson: Airi Ahosmäki  gnizta.airi@gmail.com