Medlemsmöten

Avslutning i spårkursen VT-20 - ett skojfriskt gäng som pluggar inför sluttentan...

 Möte vid lägerelden...

 

Enligt stadgarna ska medlemsmöten hållas vid 3 tillfällen/år. Ett av dessa är årsmötet.