Medlemsmöten

Avslutning i spårkursen VT-20 - ett skojfriskt gäng som pluggar inför sluttentan...

 Möte vid lägerelden...

 

Enligt stadgarna ska medlemsmöten hållas vid 3 tillfällen/år. Ett av dessa är årsmötet.

Under 2022 har årsmöte  13/2, medlemsmöte 18/5 samt städdag 23/4  hitills (22-05-22) kunnat genomföras.