Instruktörer och ledare

Airi Ahosmäki / SBK, SpS
076-890 20 59
Ann-Christine B / Rally, GM
070-57 07 444
May-Liz Hamberg / promenad
073-6181965
Lena Blixt / SBK
072-74 60 666
Ulla-Marie L-B / SBK, SpS, Spår
073-75 400 25
Vivianne Körner / Promenader
073-071 64 13
Åsa Eriksson, Rally
070-25 19 552
Marie Werbelow / Lydnad, Drag
070-62 69 652
Patrik Skoglund / SBK
070-62 78 113
Sanna Arvidsson/SBK, utställn.
070 488 39 76
Daniel Nydahl/GM
073-920 43 74
Malin Johansson /GM, SpS
073-90 63 008
Liselotte Nyberg/ GM, SBK
070-34 33 709
Annica Russing SBK
070-254 88 55
Sirpa Pettersson/ GM
073-960 32 94
Alex Sandin/ SBK
070-7449424
Kristin Edström A/ SBK
070-2907010
Martina Alm/ SBK. Balans
073-0520119
Monika Lahtinen/ Instruktör, SPS
070-402 36 59
Monica Steiner, Instruktör
076-1277079
Emmelie Cronlund (Lydnad)
073-934 38 21