Spårträning VT-17

Syftet med spårträningskursen har varit att deltagarna ska kunna fortsätta att utvecklas inom spår genom att ta del av flera instruktörers kunskaper, erfarenheter, idéer och metoder. Och inte minst utbyta erfarenheter tillsammans med de andra deltagarna.