Brukstävling 9/6-18

Bruks Spår högre 9/6-18

Förberedelser och genomförande av spårtävling kräver eldsjälar! Hos oss här i Köpings Brukshundklubb har Kim och Hanna Lundqvist hållit i trådarna och engagerat ett stort antal funktionärer.

Denna gång hade vi 12 spår, 6 i Kolsva och 6 i Odensvi, varav ett reservspår. Varje spår kräver många timmar även om skogen är känd.  Bl a ska sträckan anpassas (1200 m), det ska vara vinklar och det ska placeras apporter (märkta pinnar, 7 små och en stor) på avstånd i förhållande till bl a vinklarna. Det ska dessutom vara en s k upptagsruta 30 x 30 m i början där hunden ska leta reda på spåret. Slutligen ska funktionären på tävlingsdagen gå spåret, plocka bort snitslar och sedan ta emot det tävlande ekipaget.


Två domare (Kim Lundqvist  och Therése Bäckman) och en tävlingsledare (Annica Russing) skickade iväg ekipagen, först i ottan i Odensvi och senare uppe i Kolsva. Efter spåren väntade uppletande och lydnadsdelen på klubben. Extra jobbigt denna strålande dag p g av värmen, och det drog ut till kvällningen innan allt var färdigt!

Förutom ovan nämnda funktionärer behövs en tävlingssekreterare - i detta fall Maria Jacobsson från Arboga BHK. Under lydnadsdelen behövs också skrivare som antecknar domarnas bedömning och kommentarer. Slutligen sköttes köket finemang av bl a Ann-Christine och Lotta som servade lunch och goda mackor.

"Hedersgäst" var Ingemar Elfström från Fagersta BHK som erbjöd sig att stötta premiären för tävlingsledare Annica! Den mannen delar verkligen frikostigt med sig av sina kunskaper och erfarenheter! 

 

Ett stort tack till ALLA inblandade i vår tävling - och VÄLKOMNA ÅTER önskar vi på Köpings Brukshundklubb de tävlande ekipagen (varav som synes endast ett fåtal kom med på bild)!