Föreläsning

En grupp blir instruerade på grön appellplan

 

Under denna rubrik kommer föreläsningar i klubbens eller andra klubbars regi att läggas ut.