Övriga funktionärer och arbetsgrupper

Tillfälliga ledighetskommittén på bänkenTILLFÄLLIG ledighetskommitté....

  Barn och ungdom 

 Ulla-Marie Lagerhorn-Blom 

  Airi Ahosmäki

 
073-75 400 25 

 076-89 02 059 
 

  Utbildning 

  Styrelsen

 
073-75 400 25

  Kompetensutveckling 

 

  Lena Blixt

  

 
  072-74 60 666

 

  Tävling
  Lydnad/Bruks/Rally

 Monica Steiner

 Airi Ahosmäki  

 
076-127 70 79

 076-890 20 59  

  Rallylydnad

 

 Monica Steiner

076-127 70 79

  Specialsök

 

 Ulla-Marie Lagerhorn-Blom

 Airi Ahosmäki  


 073-75 400 25

 076-890 20 59 

 

  Kök & Fest 

 Ann-Christine Bergström

 
070-570 74 44

 

  Distrikts-
  representanter  

  

Styrelsen

  

  Verkställande utskott

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom
Patrik Skoglund  

Birgitta Nyhlén

 

  073-75 400 25 

  070-62 78 113 

  070-778 11 49

 

 

   Draghundsport 

 

 Marie Werbelow  070-62 69 652