Styrelsen

Ordförande
Ulla-Marie Lagerhorn-Blom
073-75 400 25
Vice ordförande
Annica Russing
070-254 88 55
Sekreterare
Ann-Christine Bergström
070-570 74 44
Kassör
Birgitta Nyhlén
070-77 811 49
Ledamot
Ingalena Widén
070-76 92 798
Ledamot
Hanna Lundqvist
070-739 70 56
Ledamot
Kim Lundqvist
070-74 64 972
Suppleant
Sanna Arvidsson
070-488 39 76
Styrelsesuppleant
Airi Ahosmäki
076-890 20 59
Revisor
Urban Asplund
070-62 44 683
Revisorsuppleant
Pia Öberg
073-558 76 52
Revisorsuppleant
Lena Blixt
072-74 60 666
Revisor
Sirpa Pettersson
073-960 32 94
Valberedningen
Vivianne Körner
073-071 64 13
Valberedningen
Ove Åström
0722-45 56 00