SBK-Normalstadgar för lokalklubb

För bästa läsupplevelse av de nya reglerna för lokalklubb läs:
 
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_...ällande%20from%202020-07-01/normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13.pdf
 
(OM inte länken fungerar så googla SBK normalstadgar lokalklubb)
 
 
 
Har Du några synpunkter, önskemål, förslag
om styrelsens sammansättning eller klubbens verksamhet så kontakta gärna
> Valberedningens sammankallande
Vivianne Körner 073-071 64 13, viviann1970@hotmail.com 
> Eller någon av styrelsemedlemmarna: 
Du hittar oss under Styrelsen i spalten till vänster!