Medlemsmöten

Städdag på klubben

Några av de hjälpsamma (och frivilliga!) medlemmarna under städdag på klubben.

Möten för medlemmarna

Under året ska vi ha  3 medlemsmöten samt årsmötet, och där alla medlemmar i klubben är hjärtligt välkomna att delta och yttra sig.  Detta har inte kunnat genomföras under 2020  och det ser inte ljust ut för det i början av 2021.

 

Under medlemsmötet  redogör vi för styrelsens arbete och vad som övrigt sker inom klubben. Du har också möjligheter att ta upp egna ärenden.

 

I samband med  varje medlemsmötet har vi som ambition att också presentera någon annan verksamhet som kan intressera medlemmarna. Nedan ser Du årets planerade program. Mer information av de olika programpunkterna  visar vi här på hemsidan men också på anslagstavlan.

 

Som medlem kan Du ta del av styrelsens arbete:
På klubben finns pärm med alla protokoll från styrelse- och medlemsmöten.
Kontakta Ann-Christine u3780b@koping.net  070-570 74 44 
- eller passa på då det är aktiviteter på klubben, se kalendern!
 

 

Medlemsmöten under 2021
   

     X. ÅRSMÖTE Söndag 14/2 kl är genomfört via zoom
         Protokoll och verksamhetsberättelse finns att läsa på klubben:                  

         Kontakta Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net  

 1. MEDLEMSMÖTEN avvaktar vi med till dess coronasituationen förbättras.
  Om Du har något på hjärtat så kontakta någon av styrelsemedlemmarna! 
  eller Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net 
   
 2. VÅR -STÄD- och UNDERHÅLLS-dag Planeras till 13/5-21
  Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net    
  Program: Svettigt utomhus och inomhusarbete som avslutas med något ätbart!

 3.  MEDLEMSMÖTE söndag 17/10 kl 16.00
   Program: INFO ANG nya aktiviteten IGP/Skyddsträning 
   Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444   u3780b@koping.net     

 4.  HÖST-, STÄD och UNDERHÅLLS-dag ?
   Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net             
  Program: Svettigt utomhus och inomhusarbete som avslutas med något ätbart! 

 

   5.   MEDLEMSMÖTE ? 
        Program:
        JULFIKA för alla medlemmar! 

        Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net