Medlemsmöten

Städdag på klubben

Några av de hjälpsamma (och frivilliga!) medlemmarna under städdag på klubben.

Möten för medlemmarna

Under året ska vi ha  3 - 4 medlemsmöten inkl årsmötet, och där alla medlemmar i klubben är hjärtligt välkomna att delta och yttra sig.  

 

Under medlemsmötet  redogör vi för styrelsens arbete och vad som övrigt sker inom klubben. Du har också möjligheter att ta upp egna ärenden.

 

I samband med  varje medlemsmötet har vi som ambition att också presentera någon annan verksamhet som kan intressera medlemmarna. Nedan ser Du årets planerade program. Mer information av de olika programpunkterna  visar vi här på hemsidan men också på anslagstavlan.

 

Som medlem kan Du ta del av styrelsens arbete:
På klubben finns pärm med alla protokoll från styrelse- och medlemsmöten.
Kontakta Ann-Christine u3780b@koping.net  070-570 74 44 
- eller passa på då det är aktiviteter på klubben, se kalendern!
 

 

Medlemsmöten under 2024
   

1. ÅRSMÖTE (1) Söndag 18/2 kl 15.00 Inbjudan skickad till samtliga medlemmar.
Verksamhetsberättelse m fl handlingar kommer att finnas  att läsa på klubben en vecka före.
Kontakta Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net  


2. MEDLEMSMÖTEN 

Om Du har något på hjärtat så kontakta någon av styrelsemedlemmarna! 
eller Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net 

 

MEDLEMSMÖTE 2 .....
Anmälan till Ann-Christine:
SMS 070-57 07 444, u3780b@koping.net 

SOMMARFIKA för medlemma och andra intresserade 
.......

MEDLEMSMÖTE 3

........

Anmälan till Ann-Christine
070-57 07 444  u3780b@koping.net
 

3. VÅR/HÖST -STÄD- och UNDERHÅLLS-dag  anges på fb och hemsidan.

......
Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net    
Program: Svettigt utomhus och inomhusarbete som avslutas med något ätbart!

4. SOMMARFIKA OCH JULFIKA

 

VÄLKOMMEN!