Markering&Kong

Datum: 
2020-07-01 18:00
2020-07-07 18:00
2020-07-14 18:00
2020-07-21 18:00

Fortsättning på markeringskursen.

Instruktörer Ulla-Marie Lagerhorn-Blom och Airi Ahosmäki