Kompetensutv. för instruktörer.

Datum: 
2018-11-11 09:00

Kompetensutveckling för Instruktörer:
Effektiv användning av belöningssignaler och belöningsplacering

Föreläsare Jens Frank