Instruktörer och ledare

Airi Ahosmäki / SBK, SpS
076-890 20 59
Ann-Christine B / Rally, GM
070-57 07 444
Lena Blixt / SBK
072-74 60 666
Ulla-Marie L-B / SBK, SpS, Spår, Klicker
073-75 400 25
Vivianne Körner / Promenader
073-071 64 13
Åsa Eriksson, Rally
070-25 19 552
Marie Werbelow / Rally, Drag
070-62 69 652
Malin Jakobsson /GM
073-812 16 29
Sanna Arvidsson/SBK, utställn.
070 488 39 76
Malin Johansson /GM, SpS
073-90 63 008
Annica Russing SBK
070-254 88 55
Daniel Nydahl/GM
073-920 43 74
Liselotte Nyberg/ GM
070-34 33 709
Sirpa Pettersson/ GM
073-960 32 94
Helena Westerlund/ GM, Rally
073-382 82 10
May-Liz Hamberg / promenad
073-6181965