Instruktörs-utbildning

Datum: 
2022-10-29 09:00
2022-10-30 09:00
2022-11-19 09:00
2022-11-20 09:00
2022-11-26 09:00
2022-11-27 09:00
2022-12-03 09:00
2022-12-04 09:00
2022-12-10 09:00
2022-12-11 09:00

SBK Instruktörs-utbildning

Kursen genomförs med teori i Finska stugan och praktik på våra planer.