GDPR, Dataskyddsförordningen

 

 

Ansvarig för GDPR (Dataskyddsförordningen) på Köpings Brukshundklubb är f n ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom (2021-02-18)

Styrelsemedlemmar samt instruktörer, medhjälpare och andra funktionärer informeras av U-M L-B

 

Vi behöver personuppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet, för kurser, studiecirklar och andra aktiviteter, samt för vår tävlingsverksamhet. 

 

Så här hanterar vi Dina personuppgifter:

 

1. För att bli medlem i Svenska Brukshundklubben / Köpings Brukshundklubb, får Du lämna Dina personuppgifter och betalar första gången in avgiften till klubben - som sen betalar vidare den största delen till Svenska Brukshundklubben (SBK). Dina personuppgifter för vi in i medlemsregistret hos SBK. I fortsättningen får Du en inbetalningsavi direkt från SBK . http://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/  Uppgifterna sparas så länge Du är medlem i SBKs register.

 

OBS! att Du själv kan och ska göra ev förändringar i Ditt medlemskap på "Mina sidor" http://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

 

De som har tillgång till Köpings Brukshundklubbs medlemsregister hos SBK (lösenordsskyddat) är f n ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom och kassör Sirpa Pettersson (2021-02-18).  Deltagarlistor skickas till Sirpa Pettersson och  U-M L-B för medlemskontroll resp införande i medlemsregistret.

 

2. För att få delta i kurser och andra aktiviteter inom klubben tar resp ledare/instruktör, eller enl uppgift på kurspresentationen, emot Dina personuppgifter enligt krav från Studiefrämjandet. I samband med kursstart skickas deltagarlistan till Studiefrämjandet, som returnerar en närvarolista för deltagarna. Närvarolistan förvarar instruktören/ledaren till dess kursen är avslutad och ev diplom/kursintyg utskrivna, och returneras sedan till Studiefrämjandet.