GDPR, Dataskyddsförordningen

Ansvarig för GDPR (Dataskyddsförordningen) på Köpings Brukshundklubb är f n ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom (2018-02-18)

Styrelsemedlemmar samt instruktörer, medhjälpare och andra funktionärer informeras av U-M L-B

 

Vi behöver begärda uppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet, för kurser, studiecirklar och andra aktiviteter, samt för vår tävlingsverksamhet. 

 

Så här hanterar vi Dina personuppgifter:

 

1. För att bli medlem i Svenska Brukshundklubben / Köpings Brukshundklubb, får Du lämna Dina personuppgifter och betalar första gången in avgiften till klubben - som sen betalar vidare den största delen till Svenska Brukshundklubben (SBK). Dina personuppgifter för vi in i medlemsregistret hos SBK. I fortsättningen får Du en inbetalningsavi direkt från SBK . http://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/  Uppgifterna sparas så länge Du är medlem i SBKs register.

 

OBS! att Du själv kan och ska göra ev förändringar i Ditt medlemskap på "Mina sidor" http://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

 

De som har tillgång till Köpings Brukshundklubbs medlemsregister hos SBK (lösenordsskyddat) är f n ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom och kassör Birgitta Nyhlén. (2018-02-18). Deltagarlistor skickas till U-M L-B för medlemskontroll resp införande i medlemsregistret och raderas sedan.

 

2. För att få delta i kurser och andra aktiviteter inom klubben tar resp ledare/instruktör, eller enl uppgift på kurspresentationen, emot Dina personuppgifter enligt krav från Studiefrämjandet. I samband med kursstart skickas deltagarlistan till Studiefrämjandet, som returnerar en närvarolista för deltagarna. Närvarolistan förvarar instruktören/ledaren till dess kursen är avslutad och ev diplom/kursintyg utskrivna, och returneras sedan till Studiefrämjandet. Dina data raderas från resp mottagares mail eller sms.